Herroepingsrecht

Consumenten hebben veertien dagen herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de transporteur is, het laatste product in ontvangst hebt of heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (Mascot International B.V., Rijksweg 79, NL - 1411 GE Naarden, Nederland, email: support@mascotwebshop.nl , telefoon: +31 (0) 35 702 35 35) op de hoogte brengen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een via de post verzonden brief, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat echter niet verplicht is.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en verzenden op onze website https://www.mascotwebshop.de/Category/ReturnForm. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u zo snel mogelijk (bijvoorbeeld via e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke herroeping.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u dit contract herroept, zijn wij verplicht alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die zijn ontstaan doordat u een andere verzendmethode hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordelige standaardverzending) zo snel mogelijk terug te betalen, uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u expliciet iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht in verband met deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de producten weer retour hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U dient de producten zo snel mogelijk aan ons of aan Mascot International B.V.Rijksweg 79, NL - 1411 GE Naarden terug te sturen of over te dragen, in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de herroeping van dit contract. De termijn is in acht genomen wanneer u de producten verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor uw rekening. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de producten als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en werking van de producten.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende contracten:

  • Contracten voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en waarbij voor de vervaardiging  een individuele selectie of beslissing door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

 

U kunt het onderstaande modelformulier gebruiken of u hier herroepen

 

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het aan ons terug.)

  • Aan Mascot International B.V., Rijksweg 79, NL - 1411 GE Naarden, Nederland, support@mascotwebshop.nl
  • Hierbij herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract betreffende de aankoop van de volgende producten (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
  • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
  • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is